دکتر محمد شیزرپور
کندن بی اختیار موی سر کندن جوش جویدن ناخن
خوش بو باشید
درمان چروک دورچشم
کاشت ناخن مصنوعی
درمان گرگرفتگی با بوتاکس
کاشت مو به درد چه کسی میخورد؟

باکتری های مفید یا میکروبیوم

بلافاصله بعدازتولد میلیونها باکتری از بدن مادر به بدن نوزاد جابجا شده ودر پوست و دستگاه گوارش جایگزین می شوند.و شروع به زندگی میکنند.درست در این موقع سیستم ایمنی بدن ما اینها را شناخته و به آنها به چشم خودی نگاه میکند.این باکتریها باعث بیماری نمی شوند.

کندن بی اختیار موی سر کندن جوش جویدن ناخن